Laman Utama Bank Yang Terlibat Dengan skim SRP Soalan Lazim Hubungi Kami
 

 

Ciri-ciri dan Faedah Utama
Pembelian rumah pertama (bergantung kepada kemampuan)
 • Pembiayaan sehingga 100% 
 • Harta kediaman sahaja

 

Kriteria Kelayakan
Peminjam/Pelanggan Yang Layak
 • Warganegara Malaysia sahaja
 • Pembeli rumah pertama
 • Individu berumur tidak lebih daripada 35 tahun
 • Pendapatan kasar peminjam perseorangan tidak lebih daripada  RM5,000 sebulan dan pendapatan kasar peminjam bersama tidak lebih daripada RM10,000 sebulan (berdasarkan pendapatan kasar bulanan maksimum tidak lebih daripada RM5,000 bagi setiap peminjam)
 • Pembayaran balik jumlah komitmen pembiayaan tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bersih bulanan atau had pembiayaan maksimum bank yang terlibat, yang mana lebih rendah
Harta Yang Layak
 • Harta kediaman yang terletak dalam Malaysia
 • Nilai minimum hartanah RM100,000
 • Nilai maksimum hartanah RM400,000
 • Dihuni oleh pemilik (pembeli mestilah menghuni kediaman berkenaan)
 
Keperluan Pembiayaan
 • Tempoh pembiayaan tidak lebih daripada 35 tahun, tertakluk kepada umur peminjam tidak melebihi 65 tahun di akhir tempoh pembiayaan. Tempoh pembiayaan maksimum yang disemak semula ini adalah selaras dengan keputusan BNM yang telah diumumkan pada 5 Julai 2013
 • Kemudahan untuk melunaskan sahaja (tiada ciri yang memberi kemudahan untuk pengeluaran)
 • Bayaran ansuran melalui potongan gaji bulanan atau arahan tetap
 • Insurans/takaful kebakaran diwajibkan

 

 
© 2011 SRP.COM.MY