Mengenai Skim Rumah Pertamaku (SRP)

Mengenai Skim Rumah Pertamaku (SRP)

Skim Rumah Pertamaku (SRP) - Skim Rumah Pertamaku adalah inisiatif pemilikan rumah yang pertama kali diumumkan dalam Belanjawan 2011 oleh Kerajaan Malaysia

Skim ini adalah untuk membantu pembeli-pembeli rumah pertama yang berpendapatan kasar bulanan isi rumah sehingga RM10,000 untuk memiliki rumah pertama mereka.

Skim ini membolehkan pembeli rumah pertama untuk mendapat pembiayaan sehingga 110% daripada bank-bank yang terlibat dan membolehkan pemilikan rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan. Ini sejajar dengan hasrat Kerajaan untuk meningkatkan pemilikan rumah di kalangan rakyat Malaysia. Cagamas SRP Berhad (“CSRP”) akan menjamin sehingga 20% pertama atas dasar 'kerugian pertama'.

Pada tahun 2022, Kerajaan telah melancarkan Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia  (“i-Biaya”) di mana SRP disenaraikan sebagai salah satu daripada skim pembiayaan yang ditawarkan untuk membantu keluarga berpendapatan rendah memiliki rumah. I-Biaya adalah salah satu komponen di bawah Home Ownership Programme yang memberi tumpuan kepada ekosistem perumahan termasuk penyediaan rumah serta dasar lain yang berkaitan.

Skim ini membolehkan pembeli rumah pertama untuk mendapat pembiayaan sehingga 110% daripada bank-bank yang terlibat

Skim ini membolehkan pembeli rumah pertama untuk mendapat pembiayaan sehingga 110% daripada bank-bank yang terlibat

Membolehkan pemilikan rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan.

Membolehkan pemilikan rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan

Cagamas SRP Berhad (“CSRP”) akan menjamin sehingga 20% pertama atas dasar 'kerugian pertama'.

Cagamas SRP Berhad (“CSRP”) akan menjamin sehingga 20% pertama atas dasar 'kerugian pertama'.

Cagamas mempromosikan pemilikan rumah dan menyumbangkan ke arah pembangunan negara